Công trình Café Đại Thanh - KĐT Đại Thanh - Hà Đông
Xưởng sản xuất Ánh sáng chuyên nghiệp
Hoàng Tùng Audio chính thức trở thành nhà phân phối độc quyền sản phẩm CAF tại Việt Nam
Lắp ráp Củ loa rời công nghệ Italia
Thăm quan phòng thử âm thanh
Thăm quan phòng thử âm thanh